Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

Ποιητικά μέτρα

Στη νεοελληνική μετρική για να παραστήσουμε μία τονισμένη και μία άτονη συλλαβή (ή μέτρα) δανειζόμαστε δύο σημεία από την αρχαία:
  :  η άτονη συλλαβή
  — :  η τονισμένη συλλαβή

Με την ορισμένη εναλλαγή τονισμένων και άτονων συλλαβών γίνονται τα μέτρα που διαιρούνται σε δισύλλαβα και τρισύλλαβα.
Τα πιο γνωστά από αυτά είναι τα εξής:
Ιαμβικό Μέτρο : εναλλαγή άτονης και τονισμένης συλλαβής
Υπάρχουν ιαμβικοί πεντασύλλαβοι, επτασύλλαβοι, εννιασύλλαβοι κ.τ.λ αλλά γνωστότερος όλων είναι ο:
Ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος: — | — | — | — | — | — | — |
Πρόκειται για τον στίχο του δημοτικού τραγουδιού και χωρίζεται σε δυο ημιστίχια εκ των οποίων το πρώτο είναι 8 σύλλαβο και το δεύτερο 7σύλλαβο.
Ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος είναι ο πιο εύχρηστος και ο πιο διαδεδομένος στίχος στη νεοελληνική ποίηση. Από το 10ο μ.Χ. αιώνα μέχρι και σήμερα, μεγάλο μέρος της νεοελληνικής ποίησης είναι γραμμένο σε δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Αυτή η ευρύτατη χρήση, τόσο στη δημοτική ποίηση όσο και στην προσωπική, υπήρξε η βασική αιτία να αποκληθεί εθνικός στίχος.
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
Τροχαϊκό Μέτρο : εναλλαγή τονισμένης και άτονης συλλαβής
π.χ.Τροχαϊκός οκτασύλλαβος: — | — | — | —
Σε τροχαϊκό μέτρο είναι γραμμένος και ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Σολωμού.
«Σε γνω  | ρίζω α  |πό την |κόψη
 _υ, _υ, _υ, _υ
του σπα  | θ|ού την | τρομε | ρή
_υ, _υ, _υ, _
σε γνω  | ρίζω α | πό την | όψη I
 _υ, _υ, _υ, _υ
που με  | βιά με | τράει τη | γή.
_υ, _υ, _υ, _

Επίσης υπάρχουν το αναπαιστικό το δακτυλικό και το μεσοτονικό μέτρο που γίνονται από τρισύλλαβα μέτρα ανάλογα με τον τρόπο τονισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου